TAK, zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych zawartych w formularzu, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą przy ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa. Informujemy, również że podanie danych osobowych zawartych w formularzu zarówno rodziców, opiekunów, jak i dzieci jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane zostały w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas dla celów związanych z procesem przyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, szczegółowe cele określone zostały w Polityce poprawności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: iodo@sternik.edu.pl